TwoThousand.
TwoThousand.
2021 I've Forget You
จำนวน 1 เพลง
เก็บ - Twothousand
TwoThousand.
อิสระ (Independent Artist)
เชียงใหม่
ประวัติศิลปิน
เกิดจากสมาชิกรวมตัวกันที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนั้นยอมรับว่าเป็น กลุ่มไม่สนใจในการเรียน คิดว่าเวลาจับเครื่องดนตรีขึ้นมาเล่น นั่นแหละสนุกที่สุดแล้ว พอได้รวมกลุ่ม ขึ้นมาก็เล่นด้วยกันมาตลอด ไปแข่งขันดนตรีในหลายๆที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด ด้วยฝีมือ อันน้อยนิดเช่นเดิม อาจจะรู้จักกันในชื่อวง "Saturday" ของเวทีการประกวด Hotwave Music Awards2018 พอถึงเวลาที่คิดจะจริงจังในงานด้านนี้ขึ้นมา พวกเราเลยคิดว่าอยากจะพังก าแพงของ ความเป็นเด็กออกไป แต่ยังคงความเป็น Pop Rock ของวงอยู่เหมือนเดิม แค่คิดจะพังก าแพงตรงนั้น ออกมาก็สนุกแล้ว รอฟังผลงานกันได้เลยรับรองว่า ท าเองทุกอย่างยันตั้งไมโครโฟนอัด , มิกซ์ , Edit , Mastering ด้วยแรงของเด็กยุค 2000's แหละครับ