THE REMAKE
THE REMAKE
2021 THE REMAKE
จำนวน 1 เพลง
ขอบคุณจากหัวใจ
THE REMAKE
อิสระ (Independent Artist)
นครราชสีมา
ประวัติศิลปิน
พวกเรา The Remake รู้จักกันตั้งแต่มัธยมปลาย และได้เริ่มตั้งวงกันตั้งแต่ตอนนั้น พอจบมัธยมปลายเราแยกย้ายกันเข้ามหาลัย และเราก็ได้มาคุยกันว่าอยากเพลงของตัวเองขึ้นมา จึงได้เกิดคำว่า The Remake