The Rebirth of Kanoon
The Rebirth of Kanoon
2021 Transformation
จำนวน 6 เพลง
I Just Want to
The Rebirth of Kanoon
What I Need
The Rebirth of Kanoon
Letting Go the Fear
The Rebirth of Kanoon
My Memories, My Transformation (1st Movement)
The Rebirth of Kanoon
My Memories, My Transformation (2nd Movement)
The Rebirth of Kanoon
I Just Want 2 (Demo)
The Rebirth of Kanoon
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
The Rebirth of Kanoon เป็น Alter Ego ที่แยกออกมาจาก ศิลปิน/ผู้ผลิตเสียง แนนนู ทิปิเทีย (Nannue Tipitier) ที่เพิ่งก่อกำเนิดหลังสงกรานต์ปี 2021 ล่าสุด โดยเป้าหมายหลักของการผลิตงานเพลงภายใต้ชื่อศิลปิน The Rebirth of Kanoon นั้นเพื่อที่จะ Reconnect ระหว่าง Innerchild ของตัวเองล้วนๆ เพื่อก้าวข้ามขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงานเสียงโดยที่ไม่มีขอบเขตยกเว้น จาก การที่ได้ "สังเคราะห์เสียงเพื่อเชื่อมโยงถึงจิตวิญญาณข้างในของตน"