TEAMJIHOON
TEAMJIHOON
2018 TEAMJIHOON
จำนวน 1 เพลง
She Ft. Salim
TEAMJIHOON
อิสระ (Independent Artist)
นครราชสีมา
ประวัติศิลปิน
เริ่มแร๊ฟได้2ปี และเริ่มทำเพลงปี61 ลงแข่งรายการแร๊พแบทเทิลต่างๆ