Sticky Moot
Sticky Moot
2019 Sticky Moot
จำนวน 1 เพลง
มนุษย์หน้ากาก
Sticky Moot
อิสระ (Independent Artist)
เชียงใหม่
ประวัติศิลปิน
วงดนตรีหน้าใหม่อินดี้ล้านนาร่วมสมัยจากเชียงใหม่