Stick
Stick
2021 Epilogue
จำนวน 0 เพลง
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
หนุ่มหน้ามน ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับ ผลงานมากมายไม่ว่าจะ studio album หรือรายการประกวด กลับมาคราวนี้เขามพร้อมกับแนวเพลงแบบใหม่ การเล่าเรื่องแบบใหม่ บนความ Stick