Sky and Whale
Sky and Whale
2021 Sky and Whale
จำนวน 4 เพลง
รักคืออากาศดี
Sky and Whale
หอศิลป์
Sky and Whale
Utopia
Sky and Whale
ให้เธอนอนก่อน
Sky and Whale
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
Project ที่ทำกับแฟนของตูน t_047 , Yerm เก็บเพลงไว้ให้ลูกฟังตอนโต