ANYSIDE
ANYSIDE
2022 ANYSIDE
จำนวน 1 เพลง
ของขวัญชิ้นหนึ่ง
ANYSIDE
2022 Couples
จำนวน 1 เพลง
โปรดกอดฉันไว้
ANYSIDE
2021 WILTED
จำนวน 1 เพลง
ฤดูผลิบาน
ANYSIDE
2021 Exclusivity
จำนวน 1 เพลง
เวลาแห่งภวังค์
ANYSIDE
2021 Impress old days.
จำนวน 1 เพลง
วันวานที่เคยพบ
ANYSIDE
Minimal Records
เชียงใหม่
ประวัติศิลปิน
เรื่องราวของความเจ็บปวดและความปลอบโยน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราแบกรับไว้นะ ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงฮะ :)