ANYSIDE
ANYSIDE
2021 Exclusivity
จำนวน 1 เพลง
เวลาแห่งภวังค์
ANYSIDE
2021 Impress old days.
จำนวน 1 เพลง
วันวานที่เคยพบ
ANYSIDE
2021 Tomorrow's birthday
จำนวน 1 เพลง
พรุ่งนี้วันเกิด
ANYSIDE
2021 The person who listens
จำนวน 1 เพลง
คนที่รับฟัง
ANYSIDE
อิสระ (Independent Artist)
เชียงใหม่
ประวัติศิลปิน
เรื่องราวของความเจ็บปวดและความปลอบโยน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราแบกรับไว้นะ ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงฮะ :)