PLASUI PLASUI
PLASUI PLASUI
2024 Good Time (Single)
จำนวน 1 เพลง
Good Time (ยืม)
PLASUI PLASUI
2023 Happy Hurtday
จำนวน 1 เพลง
Happy Hurtday
PLASUI PLASUI
2021 Time Machine (Single)
จำนวน 1 เพลง
Time Machine Feat. Anatomy Rabbit
PLASUI PLASUI
2021 Hark Chun Roo (Single)
จำนวน 1 เพลง
หากฉันรู้
PLASUI PLASUI
2021 PLASUI PLASUI
จำนวน 1 เพลง
เพียงฝัน
PLASUI PLASUI
2021 Moraray
จำนวน 16 เพลง
ถ้าบังเอิญฉันหลับตาลง
PLASUI PLASUI
Game Over
PLASUI PLASUI
Chocolate
PLASUI PLASUI
พอฉันพอ
PLASUI PLASUI
รู้แล้วที่เธอบอก
PLASUI PLASUI
พาย
PLASUI PLASUI
เธอคล้าย
PLASUI PLASUI
See Ya
PLASUI PLASUI
How To..
PLASUI PLASUI
Domino
PLASUI PLASUI
ของขวัญ
PLASUI PLASUI
อีกไม่นานก็เจอ
PLASUI PLASUI
Women
PLASUI PLASUI
Ki Goi
PLASUI PLASUI
Moraray (มอเรเรย์)
PLASUI PLASUI
Susui
PLASUI PLASUI
2020 rooleaowteeterbok (Single)
จำนวน 1 เพลง
รู้แล้วที่เธอบอก
PLASUI PLASUI
2020 How To (Single)
จำนวน 1 เพลง
How To
PLASUI PLASUI
2020 SEA YA (Single)
จำนวน 1 เพลง
SEA YA
PLASUI PLASUI
2020 DOMINO (Single)
จำนวน 1 เพลง
DOMINO
PLASUI PLASUI
2020 Lost and Found (single)
จำนวน 1 เพลง
อีกไม่นานก็เจอ
PLASUI PLASUI
2019 CHOCOLATE (Single)
จำนวน 1 เพลง
CHOCOLATE
PLASUI PLASUI
2018 SHOES (Single)
จำนวน 1 เพลง
SHOES
PLASUI PLASUI
2018 PALOY (Single)
จำนวน 1 เพลง
PALOY
PLASUI PLASUI
2018 SAKURA
จำนวน 9 เพลง
TIME
PLASUI PLASUI
SAME HERE (เหมือนเคย)
PLASUI PLASUI
YOU KNOW
PLASUI PLASUI
WHERE'D YOU GO
PLASUI PLASUI
SHOES
PLASUI PLASUI
เพียงฝัน
PLASUI PLASUI
DREAM
PLASUI PLASUI
THIS IS A BOOK
PLASUI PLASUI
WALK
PLASUI PLASUI
อิสระ (Independent Artist)
มหาสารคาม
ประวัติศิลปิน
Vocal & Bass : Bay (เบ) รัฐศาสตร์ ทศช่วย Guitar : Park (ปาร์ค) ธนพล โพธิสูง Guitar & Synthesizer : Gong (แก๋ง) สกลวรรษ แซ่ลี้