phupuriwat
riwat
2019 national park
จำนวน 3 เพลง
สายฝน ความคิดถึง
phupuriwat
เผลอละเมอ
phupuriwat
ผลัดใบ
phupuriwat
อิสระ (Independent Artist)
นครราชสีมา
ประวัติศิลปิน
เจ้าป่าแห่งดงพญาเย็น ผู้หลงรักในการเขียนเพลงในพงไพร บรรเลงขับกลอมเจ้าพ่อเขาใหญ่อันเป็นที่พักหลับนอน ให้คลายความเหงา มีเสียงป่าใหญ่บรรเลงเพลงเป็นเพือนกัน ณ เขาใหญ่ดงพญาเย็น