PANACEA
PANACEA
2023 PANACEA
จำนวน 0 เพลง
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
นิยามของ PANACEA (แพนนะเซีย) คือยาครอบจักรวาล จึงอยากให้เพลงของเราเยียวยาพวกคุณ [ ช่องทางการติดต่อ ] Tiktok : @band_panacea Facebook : P A N A C E A _ B a n d