PaiSongKooBorKorSorDoo
ไปส่งกู บขส.ดู๊
2018 Paved
จำนวน 4 เพลง
ดั๊คคือบ้าน
PaiSongKooBorKorSorDoo
ขีปนาวุธแห่งรัก
PaiSongKooBorKorSorDoo
เห็นชุดชั้นในอย่างชัดเจน
PaiSongKooBorKorSorDoo
พ่อผมเป็นสุลต่าน
PaiSongKooBorKorSorDoo
2017 Ma Lai Yak Khub Rod Jib (Single)
จำนวน 1 เพลง
ม้าลายอยากขับรถจี๊บ
PaiSongKooBorKorSorDoo
2015 REAL ART
จำนวน 0 เพลง
2015 REAL ART
จำนวน 7 เพลง
Radio
PaiSongKooBorKorSorDoo
RADIO REMIX
PaiSongKooBorKorSorDoo
ฉันเจอวัวป่าโคโรโวเก้
PaiSongKooBorKorSorDoo
ถังน้ำแข็ง
PaiSongKooBorKorSorDoo
นักการ
PaiSongKooBorKorSorDoo
พนักงานสวนสัตว์
PaiSongKooBorKorSorDoo
พ่อผมเป็นสุลต่าน
PaiSongKooBorKorSorDoo
อิสระ
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน

บูมเป็นหัวหน้าวง ใหญ่และมีอำนาจเหนือทุกคนในวง โดยทุกคนต้องยอมทำทุกอย่างตามที่บูมสั่งเพื่อให้ได้อยู่ในวง โดย อ๋อง มีหน้าที่ ร้อง โขงเล่นเบส ต้า ตีกลอง ออฟเล่นกีต้าร์เก่งมาก และทำเพลงเก่งด้วย  ส่วนเนื้อเพลงนี่บูมเขียน