No Stylist
No Stylist
2020 Kub Rod Mue Deaw (Single)
จำนวน 1 เพลง
ขับรถมือเดียว
No Stylist
BEC-Tero Music
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
No Stylist โปรเจคจากโลกในอนาคตปี 2128 ชายหนุ่มสองคนถูกสร้างกลับขึ้นมาเป็น Cyborg (ไซบอร์ก) และได้ถูกส่งกลับมายังโลกปัจจุบัน เพื่อทำภารกิจและต้องการบอกให้รู้ว่าโลกในปี 2128 นั้น มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลง ศีลธรรมของมนุษย์เริ่มสวนทางกับเทคโนโลยี ต้นไม้เหลือเพียง10% มลพิษสูงกว่าออกซิเจน ระบบทรัพยากรต่างๆใกล้จะหมดลง ในแต่ละภารกิจนั้น No Stylist จะนำเสนอผ่านดนตรีแนว Electronic Pop เปิดตัวด้วยซิงเกิ้ลแรก "ขับรถมือเดียว"