Neighbor Noise
เสียงรบกวนจากคนข้างบ้าน
ยังไร้ความเคลื่อนไหว
เพลงของพวกเขาจะมาให้พวกคุณรับฟังได้ในเร็วๆ นี้
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร