MR.Anon Pansawad
ห้าวเป้ง
ยังไร้ความเคลื่อนไหว
เพลงของพวกเขาจะมาให้พวกคุณรับฟังได้ในเร็วๆ นี้
อิสระ (Independent Artist)
บุรีรัมย์
ประวัติศิลปิน
สวัสดีครับผม นาย อานนท์ พันธ์สวัสดิ์ AKA ห้าวเป้งครับ. เป็น ศิลปินอิสระครับ อายุ 22-23ครับ สุง 180 หนัก 88 ครับ บ้านเกิดอยู่ที่ จังหวัด บุรีรัมย์ ตำบล โคกว่าน อำเภอ ละหานทราย ครับ.