Moses Mostar
Moses Mostar
2022 Moses Mostar
จำนวน 1 เพลง
กลัวกลางคืน
Moses Mostar
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
ก่อน หน้านี้จะใช้ชื่อ Permpoon Kaewiem ในการเขียนเพลงให้ กับ ศิลปิน แต่ปัจจุบันนี้ใช้ชื่อ Moses Mostar ในฐานะศิลปินเดี่ยว