Hi-Stranger
Hi-Stranger
2019 Hi-Stranger
จำนวน 3 เพลง
ห้ามแสง
Hi-Stranger
Dance Alone
Hi-Stranger
เจริญสติ
Hi-Stranger
Home Parent Studio
จันทบุรี
ประวัติศิลปิน
ด้วยความรัก ความหลงใหลในเสียงดนตรี และประสบการณ์ทางดนตรีที่สะสมมา ทำให้เกิดเป็น บทเพลงที่สร้างสรรค์อย่างที่ใจชอบ ผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัย และเพื่อพิสูจน์ความเป็นตัวตนของตัวเอง ในแนวเพลงที่แตกต่างจากเดิมๆ จึงเกิดเป็นอัลบั้มชุดนี้ Hi-Stranger *ผลงานที่ผ่านมา ชนะการประกวด Panasonic Star Challenge 2002 ออกอัลบั้ม Skooba สังกัดค่าย RS Promotion แฟนเราหลายใจ, ป่านนี้คง, ชกกำแพง เป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปิน อัลบั้ม คิดถึงแม่ เพลง : ตักคุณน่าหนุนนอนตาย ทำงานเพลงเบื้องหลังให้ศิลปินในค่าย RS Promotion