KONGKAEO
KONGKAEO
2018 You
จำนวน 0 เพลง
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
เป็นเด็กคนนึงที่ชอบแต่งเพลงเป็นชีวิตจิตใจ มาพร้อมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัว