KIKI
KIKI
2022 Metamorphosis - Final Stage (Album)
จำนวน 11 เพลง
Beginning
KIKI
Metamorphosis
KIKI
Back In The Game
KIKI
Don't Forget Me
KIKI
Can You Feel My Love?
KIKI
Inside My Head
KIKI
Without You
KIKI
Next To You
KIKI
Harder
KIKI
I Am
KIKI
Other Side
KIKI
2022 Back In The Game (Single)
จำนวน 1 เพลง
Back In The Game
KIKI
2021 Run to you (Christmas Special)
จำนวน 1 เพลง
Run to you (Christmas Special)
KIKI
2021 YEEZAA Compilation2 - KIKI
จำนวน 1 เพลง
Killjoy
KIKI
2021 WERE BLAMED FOR WHO WE ARE AND THEN WE ARE FORGOTTEN (EP)
จำนวน 5 เพลง
My World
KIKI
Blue
KIKI
Not Your Kind
KIKI
Lost and Found
KIKI
Live it, Fight it, Love it, Hate it
KIKI
2021 BLUE
จำนวน 1 เพลง
BLUE
KIKI
2021 My World
จำนวน 1 เพลง
My World
KIKI
Parinam Music
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
ณ กลางใจเมืองกรุงเทพฯ การรวมตัวกันของ KIKI วงดนตรีหลากหลายรสชาติ ผสานด้วยเสียง เฮเลน นักร้องและนักแต่งเพลง พร้อมเสียงดนตรีหลากหลายสไตล์ บอส และ นนท์ จากวงสมเกียรติ รวมกันเป็นโปรเจควงสามคน ที่จะพาคุณไปท่องโลกแห่งความจริงที่โหดร้าย ผ่านมุมมองการใช้ชีวิตที่เคยประสบมา ท่ามกลางจังหวะหัวใจของเมืองที่วุ่นวายนี้ มีทั้งเรื่องดีและร้ายหลากหลายองค์ประกอบ และนั่นก็คือสัมผัสอันล้ำค่า ไม่ว่ารสชาติของมันจะเป็นอย่างไรก็ตาม KIKI วายร้ายภายใต้ความบ้าบอของโลก พร้อมส่งต่อเรื่องราวจากก้นบึ้งหัวใจ มาเล่าในรูปแบบที่พวกเขาขอท้าให้คุณได้ลอง