JubzJangz Crew
JubzJangz Crew
2018 A Song of Korn
จำนวน 2 เพลง
วฑูศิริ
JubzJangz Crew
ก่อนก่อน
JubzJangz Crew
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว บบ อยากแต่งเพลงให้ก่อนมาก เลยไปปรึกษาพี่ ป ให้พี่เขาช่วยแต่งเนื้อให้ แล้ว บบ ก็เอามาเขียนๆเรียงๆใหม่ แต่ บบ ยังไม่ได้ทำนองเลย เลยไปปรึกษาพี่ อ ว่าทำยังไงดี พี่ อ ก็ช่วยเรียบเรียงทำนองให้ จนสำเร็จเป็น Demo ออกมา แล้ว บบ ก็หานักร้องได้แล้ว แต่ไม่มีนักดนตรีมาเล่นให้เลย บบ เลยให้พี่ F ช่วยหานักดนตรีในกลุ่มมาให้หน่อย จนได้พี่ ม กับพี่ น มา ขอบคุณทุกคนมากๆ ถ้าไม่ได้ทุกคนก็คงไม่มีเพลงแรกออกมาอย่างนี้ ขอบคุณจริงๆนะ