Hlangkha Daeng
Hlangkha Daeng
2021 Hlangkha Daeng
จำนวน 0 เพลง
อิสระ (Independent Artist)
มหาสารคาม
ประวัติศิลปิน
การรวมตัวกันของกลุ่มศิลปิน มากด้วยความสามารถ มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เน้นเพลงโฟล์ค ฟังสบายๆ แนวเพลงชัดเจน มีความเป้นตัวของตัวเองสูง ประกอบไปด้วย นักร้องนำ กีต้าร์โฟล์ค : แม็ก มาลี มือพิณ : กล้วย โกเต็ก กลอง เพอร์คัตชั่น ดิจจาริดู : เอ๋ โมเดส (ดุ๊กดิ๊ก)