H I N A N O
H I N A N O
2021 KITTY WITH A KNIFE (Single)
จำนวน 1 เพลง
KITTY WITH A KNIFE
H I N A N O
2021 Wish Upon A Star (Single)
จำนวน 1 เพลง
Wish Upon A Star
H I N A N O
2020 Tomorrow I'll Be Twenty-Two
จำนวน 1 เพลง
Tomorrow I'll Be Twenty-Two
H I N A N O
MILK!
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
Hi! I'm Hinano, a Thai-Japanese singer-songwriter. I recently released my first ever single: "Tomorrow I'll Be Twenty-Two". Enjoy!