Flour in the Garden
Flour in the Garden
2022 Flour in the Garden
จำนวน 1 เพลง
Jude Joo
Flour in the Garden
2021 Flour in the Garden
จำนวน 1 เพลง
Sleep
Flour in the Garden
2021 Flour in the Garden
จำนวน 1 เพลง
Only
Flour in the Garden
2021 Flour in the Garden
จำนวน 1 เพลง
Tuesday
Flour in the Garden
2021 Flour in the Garden
จำนวน 1 เพลง
Parallel
Flour in the Garden
2020 Flour in the Garden
จำนวน 1 เพลง
If
Flour in the Garden
อิสระ (Independent Artist)
ขอนแก่น
ประวัติศิลปิน
"Flour in the Garden" ศิลปินสาว จากจังหวัดขอนแก่น กับแนวเพลงแนวเพลง Pop ฟังสบาย ชิล ๆ Project นี้เกิดขึ้น จากการที่ศิลปิน ได้ค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเอง และอยากจะทดลอง ได้ลองทำตามใจของตัวเองดูบ้าง จึงเกิดเป็นผลงานเพลงออกมาให้ทุกคนได้รับฟังกัน