FIGHT FOR LIFE
FFL
2017 Walk to the way
จำนวน 1 เพลง
หนังสือการ์ตูน(COMIC)
FIGHT FOR LIFE
อิสระ
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
วงนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 จากการที่เรียนมหาลัยเดียวกันและชอบวิ่งเล่นกันเป็นเด็ก ทะเลาะกันทุกวันมาสี่ปี จนเพลงแรกของเรา "หนังสือการ์ตูน" เสร็จ ก็ยังคงทะเลาะกันอยู่ แต่พวกเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นดนตรีด้วยกัน ถึงแม้ผ่านมาสี่ปีจะได้เล่นด้วยกันสี่ครั้ง แต่ทุกครั้งมันอบอุ่น ไว้ใจ และสุขใจ ขอฝากวงเล็กๆวงนี้ด้วยครับ "FIGHT FOR LIFE"