Driver Boy
Driver Boy
2022 Tolerant
จำนวน 1 เพลง
Tolerant
Driver Boy
อิสระ (Independent Artist)
ขอนแก่น
ประวัติศิลปิน
Driver Boy วงดนตรีหน้าใหม่จากจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดจากความชอบแนวเพลงป็อปของนิว (กีต้าร์) และเมอร์เมท (กลอง) หลังจากนั้นได้มาพบกับออแกน (ซิน & กีต้าร์) ผู้ที่สามารถเรียบเรียงเพลงให้ดูโมเดิร์นขึ้น จึงได้ร่วมทีมกัน และได้มาพบกับมาร์ค (ร้องนำ) ที่มีความสามารถในเรื่องเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ จึงได้ชวนมาร่วมวงด้วย