De Flamingo
เดอ ฟลามิงโก้
2022 You and Me (Single)
จำนวน 1 เพลง
เท่าที่มี (You & Me)
De Flamingo
2022 Dare (Single)
จำนวน 1 เพลง
ดับ (Dare)
De Flamingo
2019 K N I P
จำนวน 1 เพลง
หากฉัน (If I)
De Flamingo
2019 Way Out (Single)
จำนวน 1 เพลง
ทางออก (Way Out)
De Flamingo
2019 Fake Tears (Single)
จำนวน 1 เพลง
น้ำตาเทียม
De Flamingo
2018 PINK (Single)
จำนวน 1 เพลง
ปิ๊ง (Pink)
De Flamingo
2017 FAQ (Single)
จำนวน 1 เพลง
ฟังก่อน (FAQ)
De Flamingo
2017 Still Young (Single)
จำนวน 1 เพลง
ยัง (Still Young)
De Flamingo
2016 Once (Single)
จำนวน 1 เพลง
คนสำคัญ
De Flamingo
2016 Innocence
จำนวน 1 เพลง
รั้น (Innocence)
De Flamingo
WHAT THE DUCK
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
" De Flamingo " เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกเก่าวง The Noir ทั้ง4คนเป็นเพื่อนระดับชั้นเดียวกันที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากวง เดิมมีเหตุให้ต้องยุบตัวไป โดยหลังจากที่วงเก่ายุบตัวลงก็เห็นตรงกันว่ายังไม่ควรหยุดทำตามความฝันทำวง ดนตรีผลิตเพลง จึงมารวมตัวกันใหม่ในนาม " De Flamingo " " De Flamingo " มีความหมายถึงนกฟลามิงโก ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นความสามัคคี เวลาไปที่ไหนจะไปกันเป็นกลุ่มๆเปรียบเหมือนพวกเราที่เคยอยู่วงเดียวกันมาก่อนแต่พอวงเก่าต้องยุบตัวลงก็ยังไม่หยุดฝันร่วมกันยังไม่แยกทางกันมารวมตัวกันใหม่ทันทีในนามของ "De Flamingo"