Danika
ดานิกา
2021 Danika - Ep3
จำนวน 1 เพลง
ดานิกา - ฉันอีกคนบนจักรวาล | Another Me Feat. MILD 00.01
Danika
2020 Danika - Ep.2
จำนวน 1 เพลง
เบื่อแบบละมุนละไม「花と欠伸」feat.ARARYOZI (Official Audio)
Danika
2019 Danika In Circles
จำนวน 1 เพลง
มูฟออนเป็นรูปลา | Running in circles
Danika
2019 Folk Song Mood
จำนวน 1 เพลง
เจ้าความรัก
Danika
2019 Lo-fi
จำนวน 1 เพลง
ถ้าบอกไป เราจะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มั้ย ?
Danika
2019 Mixtape vol.1
จำนวน 1 เพลง
วันนี้ไม่อยากฟังเพลงเศร้า
Danika
อิสระ (Independent Artist)
พะเยา
ประวัติศิลปิน
Vocal : บุ้งกี๋ - มิตตกริน คล่องประทีปผล Vocal : ไบร์ท - บารมี มณีรัตน์ Guitar : ต้า - นราวิชญ์ ตาขันทะ และผลงานทางดนตรีที่ยังไม่รู้ว่าจะทางไหนน