ChuChloe
ChuChloe
2021 DAZZLING
จำนวน 1 เพลง
DAZZLING
ChuChloe
2021 Absent Mind
จำนวน 1 เพลง
Absent Mind
ChuChloe
Parinam Music
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
ChuChloëตั้งวงขึ้นเมื่อปี2020 เราอยากสร้างมุมมองใหม่ให้กับดนตรีแนว Math Rock(Mathematics Rock)ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์,ความรู้สึก,เรื่องราวผ่านการร้องมากกว่าเป็น Instrument