Assemble Zui
Assemble Zui
2020 Assemble Zui - Intuition
จำนวน 3 เพลง
เพลงนี้มอบให้เธอผู้ไม่เคยยอมแพ้
Assemble Zui
เพลงของใครสักคนหนึ่ง
Assemble Zui
ฝากเพลงนี้ให้เธอคนดี
Assemble Zui
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
Assemble Zui เป็นวงที่ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน เดียร์ (ร้องนำ) อ็อฟ (กีตาร์,ซิน) โบ้ท (กลอง) เทน (เบส) เล่นดนตรีด้วยกันมาห้าปี