Animals Farms
Animals Farms
2021 Animals Farms
จำนวน 1 เพลง
ไม่ได้สังเกต
Animals Farms
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
Animals Farms เกิดขึ้นจาก 1Q92 และ Rushyellow พวกเราอยากทำเพลงที่ทุกคนจะสามารถร้องตามไปกับพวกเราได้