Ajino Oishi
Ajino Oishi
2017 AJI
จำนวน 4 เพลง
ไปนอนเถอะ
Ajino Oishi
แค่
Ajino Oishi
ช่วงนึงที่ผมชอบคิดถึง คือตอนเรียนมัธยม
Ajino Oishi
แวะมาคิดถึง
Ajino Oishi
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
ผมคือ นายพีรณัฐ กลิ่นพูล เรื่องของเรื่องมันเกิดจากความว่างมากของวันที่ไม่ได้ไปออกงานดนตรีไทย ผมจึงใช้เวลาว่างตรงนั้นมาแต่งเพลงลองทำเพลงดูดีกว่า