After Moon
After Moon
2019 After Moon
จำนวน 1 เพลง
จาก (Hope)
After Moon
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
After Moon คือ การที่เราชอบทำเพลงในตอนกลางคืน คนเดียว ซึ้งการที่เอาคำว่า Moon มาใส่ เพราะเราคิดว่าวันหนึงหลังจากพระจันทร์ จะจากไปในตอนรุ่งเช้า แสงอาทิตย์ จะคอยช่วยให้เพลงเรา สว่าง ในใจของใครหลายๆคน