ABOY
ABOY
2023 Same Melody
จำนวน 1 เพลง
Same Melody
ABOY
2023 They Said (Single)
จำนวน 1 เพลง
They Said
ABOY
2022 Maybe It's Just My Way
จำนวน 1 เพลง
Maybe It's Just My Way
ABOY
2022 Priority (Single)
จำนวน 1 เพลง
Priority
ABOY
2021 Ghost in town (Single)
จำนวน 1 เพลง
Ghost in town
ABOY
2021 Lady (Single)
จำนวน 1 เพลง
Lady
ABOY
อิสระ (Independent Artist)
เชียงใหม่
ประวัติศิลปิน
บอย – พันเอก ชูเจริญพร เป็นคนไทยเชื้อสายจีนยูนนาน เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กเพราะได้รับอิทธิพลจากดนตรีคริสตจักร แต่มาฝึกเล่นกีตาร์แบบจริงจัง หลังจากฟัง John Mayer ด้วยความชื่นชอบก็เลยทำให้ได้หันมาเล่นดนตรีอาชีพ แต่เมื่อเล่นไปได้ซักระยะ ก็ถึงเวลาของการทำเพลงของตัวเอง โดยเพลงแรกนามว่า "Sparrow" หลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ได้เจอ ได้พบ ได้เห็น และได้รับพลังงานดี ๆ ระหว่างนั้นก็ได้แต่งเพลงและทำเพลงของตัวเองไปเรื่อย ๆ จนเริ่มเจอตัวเอง ในที่สุดก็ได้เป็นเพลงที่ชื่อว่า "Lady" พอเสร็จสมบูรณ์ก็ได้พูดกับตัวเองว่า นี่แหละ การเล่าเรื่องแบบเรียบง่ายที่แฝงไว้ด้วยดนตรีที่เรียบเรียงมาอย่างละเอียด สีสันของเสียงประสานที่เคลื่อนไหวในบางช่วงให้พอได้รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยว บวกกับกลิ่นอายของดนตรี Blues ที่ผสมรวมเป็นตัวตนของเขา