2021 Ocean Vibes
2021 Ocean Vibes
2022 Hedgehog's Dilemma
จำนวน 1 เพลง
Hedgehog's Dilemma
2021 Ocean Vibes
2022 Two-Piece x Cafe Amazon
จำนวน 1 เพลง
Two-Piece x Cafe Amazon
2021 Ocean Vibes
2022 Meiko
จำนวน 1 เพลง
Meiko
2021 Ocean Vibes
2021 Pink Period
จำนวน 1 เพลง
Pink Period
2021 Ocean Vibes
2021 Lonely Twilight
จำนวน 1 เพลง
Lonely Twilight
2021 Ocean Vibes
2021 A Strawberry Night
จำนวน 1 เพลง
A Strawberry Night
2021 Ocean Vibes
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
พยายามอย่างมากเพื่อให้เพลงออกมาใกล้ซิตี้ป๊อปที่สุด แต่เพราะดนตรีที่เกิดขึ้นนอกประเทศญี่ปุ่น และนอกเหนือเวลาช่วง ปลาย70-ต้น90 บางคนอาจไม่นับว่าเป็น 'ซิตี้ป๊อป' เราจึงขอนิยามดนตรีของเราว่า 'วันนาบีซิตี้ป๊อป'